vbamania.pl
login:
hasło:
 
  *Rejestracja *Zapomniane hasło
 Dziś jest poniedziałek, 29 listopada 2021 roku.
Ustaw jako stronę startową Ulubione Napisz
19 czerwca 2012

Nowe makro w dziale Inventor - Material Profiler

zamieścił: Harry
8 maja 2012

Nowy link w dziale linki.

zamieścił: admin


27 kwietnia 2012

Nowe makro w dziale Excel.

zamieścił: admin


5 marca 2012

Problem z wyświetlaniem listy wątków forum dyskusyjnego został rozwiązany.
Był on związany z kwerendą liczącą ilość postów w danym wątku. Serwer MySQL naszego dostawcy nie był w stanie wykonać tej kwerendy, w związku z czym informacja o ilości postów w danym wątku została usunięta.

zamieścił: admin


Porada 10 lutego 2012
Wyrażenia regularne.

Wyrażenia regularne mają znacznie większe możliwości niż operator Like.
Użyć ich można nie tylko do sprawdzania poprawności danych, ale także do wyłuskiwania z tekstu podciągów spełniających określone założenia oraz do zamiany jednego ciągu na drugi.

Poniżej trzy przykłady ilustrujące te możliwości:

Sub Regex_Przyklad_1()

'Sprawdzanie poprawności adresu mailowego
Dim oRegex As Object
Dim strText As String

Set oRegex = CreateObject("VBScript.Regexp")
strText = "admin@vbamania.pl"

'wzorzec e-maila
oRegex.Pattern = "[a-z0-9_.-]+@[a-z0-9_.-]+\.\w{2,4}"

If oRegex.Test(strText) Then MsgBox "Adres prawidłowy - " & strText Else MsgBox "Adres nieprawidłowy - " & strText

Set oRegex = Nothing

End SubSub Regex_Przyklad_2()

'wyłuskiwanie liczb z tekstu
Dim oRegex As Object, oMatches As Object, oM As Object
Dim strText As String, strKom As String, strP As String

Set oRegex = CreateObject("VBScript.Regexp")
strText = "Wyplata: 3500 PLN, ZUS: 1018 PLN, II filar: 190 PLN, III filar: 25 PLN"

'tylko 4-cyfrowe liczby
oRegex.Pattern = "(^|\D)\d{4}(\D|$)"
'liczba cyfr od 2 do 3
'oRegex.Pattern = "(^|\D)\d{2,3}(\D|$)"

'wyszukuje wszystkie ciągi znaków spełniające warunek
oRegex.Global = True

'wyszukuje tylko pierwszy ciąg znaków spełniający warunek
'oRegex.Global = false

Set oMatches = oRegex.Execute(strText)

If oMatches.Count > 0 Then
    For Each oM In oMatches
        If oM Is oMatches(oMatches.Count - 1) Then strP = "" Else strP = ", "
        strKom = strKom & oM.Value & strP
    Next oM
    strKom = "Dopasowania: " & strKom
Else
    strKom = "Brak dopasowań"
End If

MsgBox strKom

Set oRegex = Nothing
Set oMatches = Nothing

End SubSub Regex_Przyklad_3()

'Zamiana jednego ciągu na inny
Dim oRegex As Object
Dim strText As String, strNewText As String
Dim dblWynik As Double

Set oRegex = CreateObject("VBScript.Regexp")
strText = "Wynik wynosi: %d" & vbCrLf & _
          "Result is: %d"

'wyszukuje wszystkie ciągi znaków spełniające warunek
oRegex.Global = True

'wyszukuje tylko pierwszy ciąg znaków spełniający warunek
'oRegex.Global = False

'wzorzec
oRegex.Pattern = "%d"
dblWynik = 10.244

strNewText = oRegex.Replace(strText, dblWynik)

MsgBox strNewText

Set oRegex = Nothing

End Sub


zamieścił: admin


Porada 9 lutego 2012
Ikony w kolumnach ListView.

Wprowadziłem dziś nową funkcjonalność serwisu - porady.
Oto pierwsza z nich:

Czy wiecie, że w kontrolce ListView można umieszczać ikony w innych kolumnach, a nie tylko w pierwszej?
Oto, jak to działa:
Załóżmy, że mamy formularz z kontrolką ImageList. W niej umieszczone z kolei dwie ikony z dodanymi kluczami "icon1" oraz "icon2".
Kontrolki tej potrzebujemy jako źródła ikon do ListView, z właściwością View ustaloną na lvwReport.

Oto kod:

Private Sub UserForm_Activate()

Me.ListView1.SmallIcons = Me.ImageList1

Dim oLi As ListItem
Set oLi = Me.ListView1.ListItems.Add(, , "Kolumna nr 1", , "icon1")
oLi.ListSubItems.Add , , "Kolumna nr 2", "icon2"

Set oLi = Nothing

End Sub


zamieścił: admin


1 listopada 2011

Witam ponownie po półtoramiesięcznej przerwie.
Awaria serwisu była spowodowana atakiem wirusa. Mam nadzieję, że udało mi się pozbyć związanych z tym problemów i serwis będzie kontynuował swoją działalność.

zamieścił: admin


13 lutego 2011

W dziale Excel nowa wersja makra BatchXLS.
Ulepszenia w stosunku do poprzedniej wersji dotyczą interfejsu użytkownika.

zamieścił: admin


3 stycznia 2011

W dziale Excel makra do rozpoznawania języka lub kraju instalacji MS Excel.

zamieścił: Harry


22 grudnia 2010

Do grupy administratorów serwisu dołączył dziś Trebor.
Witamy serdecznie!

zamieścił: admin
<-wstecz  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  dalej->
wszystkich stron: 12