makravba.pl
login:
hasło:
 
  *Rejestracja *Zapomniane hasło
 Dziś jest czwartek, 28 maja 2020 roku.
Ustaw jako stronę startową Ulubione Napisz
Makra dla MS Excel

Ilość makr: 40

CountryCodeAndLanguageID.xls
134.00 kB


komentarze
dodane: 3 stycznia 2011
przez: Harry
ściągnięć: 1033

Dwa makra:
1. LanguageIDofExcel- wykrywa język instalacji programu Excel
2. CountryCode- wykrywa kod kraju (Windows Regional Settings)
Reklama
menu.zip
29.60 kB


komentarze
dodane: 9 lipca 2010
przez: admin
ściągnięć: 2071

Nowa wersja makra demonstrującego tworzenie menu podręcznego (pod prawym klawiszem myszy).
Tym razem kod makra jest umieszczony w osobnym module klasy, dzięki któremu możliwe jest łatwe wykorzystanie kodu we własnym projekcie.

Poniżej pełny opis.

Klasa clsMenu umożliwia programistom VBA tworzenie w prosty sposób podręcznego menu (pod prawym klawiszem myszy)
bardzo przydatnego do wygodnej obsługi aplikacji VBA.

Jak zastosować we własnym projekcie.
Moduł clsMenu należy wstawić do drzewa projektu.

Możliwości:
1. Tworzenie menu podręcznego (pod prawym klawiszem myszy) a także podmenu o dowolnym poziomie zagłębienia,
2. Wyświetlanie ikon obok pozycji menu,
3. Wyświetlanie "haczka" przy pozycji menu - opcja "checked",
4. Jeżeli podano uchwyty do obrazków opcja checked zamiast standardowego "haczka" wyświetla ikony,
5. Wyświetlanie przy pozycji menu przycisków "radio button",
6. Wyświetlanie pozycji jako domyślnej - pisanej pogrubionej czcionką,
7. Blokowanie pozycji menu - użytkownik nie ma możliwości wybrania tak oznaczonej pozycji.

Ograniczenia:
1. Rozmiar wyświetlanych obrazków przy przy pozycjach menu wynosi 13x13 pikseli,
2. Brak możliwości wyświetlania kombinacji klawiszy skrótów (np. CTRL+C).

Użycie:
1. Dodanie pozycji menu i podmenu
W dowolnym module należy zadeklarować zmienną obiektową, reprezentującą menu oraz wszystkie podmenu.
Dim oMenu As New clsMenu
Dim oSubMenu As New clsMenu


a potem należy dodać pozycje menu wg poniższego wzorca:

oMenu(albo oSubMenu).AddMenuItem(
strMenu As String, _ # tekst menu, podanie znaku - wyświetla separator
[lngValue] As Long = -1, _ # wartość, jaką zwraca menu po wybraniu danej pozycji, jeśli nie jest podana
dodanie każdej następnej pozycji menu zwiększa tę wartość o 1 począwszy od zera.
[bDisabled] As Boolean = False, _ # pozycja menu jest zablokowana po podaniu wartości TRUE
[bChecked] As Boolean = False, _ # pozycja menu jest zaznaczona po podaniu wartości TRUE
[bRadio] As Boolean = False, _ # pozycja menu będzie zaznaczona kółkiem po podaniu wartości TRUE, jeśli bChecked jest równe TRUE
[bDefault] As Boolean = False, _ # pozycja menu będzie pogrubiona (domyślna)
[lUnChecked] As Long = 0, _ # uchwyt do ikony przy pozycji menu, jeśli pozycja menu nie jest zaznaczona (domyślnie)
[lChecked] As Long = 0, _ # uchwyt do ikony przy pozycji menu, jeśli pozycja menu jest zaznaczona
[cSubMenu] As clsMenu = Nothing) # podmenu

jeżeli dane menu ma posiadać podmenu należy jego elementy dodać przed dodawaniem elementów menu głównego, a pozycję menu, w której ma się pojawiać podmenu trzeba podać jako argument cSubMenu.

2. Wyświetlenie menu


lngID = oMenu.ShowMenu(lngHwnd)


gdzie lngHwnd to uchwyt do okna formularza, na którym ma się pojawić menu.
Wartość lngHwnd można określić następująco:
Dim lngHwnd As Long
lngHwnd = FindWindow(vbNullString, Me.Caption)


funkcję FindWindow należy na samym górze modułu zadeklarować następująco:
Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As LonglngID to wartość zwracana przez metodę .ShowMenu po wybraniu pozycji menu. Wartość ta jest określona przez lngValue przy dodawaniu pozycji do menu.
Na podstawie tej wartości można wywoływać odpowiednie procedury projektu.

----------------------------------------------------------------------------------------------
Twórca niniejszego oprogramowania, Andrzej Szarek, administrator serwisu VBA.Mania nie odpowiada ewentualne straty powstałe w wyniku jego użycia.
WykresWKomorce.xls
151.50 kB


komentarze
dodane: 15 czerwca 2010
przez: Harry
ściągnięć: 1988

Ciekawe makra generujące wykres w komórce. Makra znaleziono na http://www.dailydoseofexcel.com
kalendarzLV2.xls
166.00 kB


komentarze
dodane: 15 czerwca 2010
przez: Harry
ściągnięć: 2787

Kalendarz zbudowany na ListView. Część funkcji zaczerpnięto z kalendarza z arkusza Kalendarz_r_c.xls.
popmenu_pic.zip
23.71 kB


komentarze
dodane: 14 czerwca 2010
przez: admin
ściągnięć: 2042

Nowa wersja makra demonstrującego tworzenie menu podręcznego (pod prawym klawiszem myszy).
Niniejsza wersja demonstruje jak do menu można dodać obrazki.
W kodzie wykorzystana została funkcja API SetMenuItemBitmaps.
Ograniczeniem jest tylko rozmiar obrazka (maksymalnie 13x13 pikseli).
Ustawienia.zip
80.36 kB


komentarze
dodane: 9 września 2009
przez: admin
ściągnięć: 2093

Czy potrzebne wam była czasem możliwość zapisania ustawień dla waszego makra? Na przykład określenie katalogu roboczego czy położenia pliku szablonu?
Mi to się zdarzało często, postawiłem więc stworzyć taki zbiór procedur, które umożliwiają wybór katalogu, pliku, koloru czy kroju czcionki.
Jeśli potrzebuję okna dialogowego do wybory jakichś parametrów kopiuję kod z załączonego przykładu - i po sprawie.

Program wykorzystuje zamieszczoną w dziale "inne" klasę ComDlgNoOcx.cls przy pomocy której wywoływane są standardowe okna dialogowe systemu Windows (wybór pliku, wybór koloru, wybór kroju czcionki).
Do wyboru katalogu służy procedura umieszczona w osobnym module. Moduł ten ściągnąłem z Internetu i nieznacznie przerobiłem.
Drukuj2.zip
40.58 kB


komentarze
dodane: 7 czerwca 2009
przez: admin
ściągnięć: 2240

Poprawione i ulepszone makro Drukuj, służące do drukowania wielu plików Excela. W tej wersji można określić arkusze do wydruku, poprzez wpisanie ich numeru w pole tekstowe, np. 1,5-10,12.
konwersja.zip
8.04 kB


komentarze
dodane: 10 stycznia 2008
przez: admin
ściągnięć: 1969

Nadesłane przez: waldemar.smagacki@navo.pl

Plik z funkcją dokonującą konwersji między dwoma dowolnie zadanymi systemami liczenia (od dwójkowego do dziesiątkowego).
PERMUTACJE 1_0.zip
21.31 kB


komentarze
dodane: 14 grudnia 2007
przez: admin
ściągnięć: 2788

nadesłane przez: waldemar.smagacki@gmail.com

Generowanie permutacji na arkuszu Excela.
Tales.zip
76.27 kB


komentarze
dodane: 6 czerwca 2007
przez: admin
ściągnięć: 3188

Nadesłane przez: alaczny@podlesie.krakow.pl
Bardzo ciekawy program, który:
-zastępuje kalkulator, tablice matematyczne, wyniki można kopiować i wklejać,
-oblicza wartość dowolnego wyrażenia 10^(log(10)+log(5)) /(sin(pi/3)+1),
-20 pamięci, obliczenie wyrażenia częściami (licznik i mianownik, wykładnik, podstawa),
-tworzy tabelę funkcję i jej wykres, dane można używać dla innych obliczeń,
-umożliwia obserwację funkcji i wpływ zmiany jej współczynników kształt i
położenie,
np 0*x+0 = prosta leżąca na osi X, zmieniać 0 przy x i wolny wyraz 0.<-wstecz  1 2 3 4  dalej->
wszystkich stron: 4